Ronilački klub “Neretva” je nestranačko, neprofitno i društveno-sportsko udruženje iz oblasti ronilačkog sporta s ciljem promocije razvoja i unaprijeđenja ronjenja i sporta uopšte.

Svrha i cilj udruženja je:

 • Popularizacija ronjenja;
 • Razvijanje, omasovljenje i unaprijeđenje ronjenja i fizičke kulture u skladu sa politikom razvoja fizičke kulture u BiH;
 • Organizovanje i uključivanje u ronilački sport omladine i građana, sa ciljem podizanja nivoa fizičke kulture, zdravstvenog stanja, radne sposobnosti, druženja, sportske etike, morala i pripadnosti zajednici, radnih navika i smisla za društveni život.

Radi ostvarenja programskih ciljeva udruženje će:

 • Raditi na podizanju psihofizičkih, sportskih i radnih sposobnosti kod članova;
 • Sudjelovati na takmičenjima i akcijama Ronilačkog saveza i drugih sportskih organizacija;
 • Raditi na organizovanju i omasovljenju ronjenja;
 • Organizovati školu ronjenja;
 • Organizovati takmičenja u ronjenju u zemlji i inostranstvu;
 • Raditi na usavršavanju sportskih stručnjaka, instruktora ronjenja;
 • Raditi na afirmaciji društvenih, kulturnih, sportskih i drugih vrijednosti sredine u kojoj je osnovan;
 • Raditi na poslovima i zadaćama vođenja stalne sistematske brige o zdravstvenoj zaštiti aktivnih članova kluba;
 • Uređivati sistem informisanja članova kluba i njegovih simpatizera i prijatelja o radu kluba;
 • Osnivati sekcije, organizovati obuku u ronjenju po školama i ostalim obrazovnim centrima;
 • Izdavati časopise, biltene o radu kluba;
 • Sarađivati sa terenskim udruženjima, udruženjima sudija, drugim sportskim institucijama, radnim i drugim organizacijama;
 • Udruživati se u saveze sa udruženjima iste ili slične djelatnosti;
 • Pružati pomoć pri traganju pod vodom nadležnim tjelima u skladu sa Zakonom;
 • Obavljati i druge djelatnosti u skladu sa Zakonom.